lørdag 23. juli 2011

Et land i sorg - vi kondolerer


Kilde


Våre tanker går i dag til alle som er berørt av tragediene som rammet Norge i går ettermiddag. De som har mistet sine kjære, de skadde, familiene deres, hjelpearbeiderene og alt personell som har trødd til i en umenneskelig situasjon, og alle sivile som hjelper til.

Ingen kommentarer: